Makluman Penting
1. Tarikh Mula.
  Aplikasi Pendaftaran UPSR akan mula dibuka pada 1 Mac 2015 sehingga 31 Mac 2015.
2. Tab Dalam Browser.
  Pengguna hanya dibenarkan menggunakan satu(1) tab sahaja bagi melaksanakan mana-mana proses untuk mengelakkan sebarang implikasi ke atas data.
3. Data Calon APDM.
  i. Senarai Calon Berdaftar / Belum Didaftar
  - Senarai calon APDM yang BELUM didaftar dipaparkan di pautan 'Daftar Calon APDM'.
  - Senarai calon APDM yang TELAH didaftar dipaparkan di pautan 'Senarai Calon'.
  ii. Bilangan Calon.
  Sekiranya didapati bilangan calon yang didaftar dalam APDM tidak sama dengan bilangan dalam Sistem Pendaftaran, guru boleh menambah calon dengan menggunakan pautan 'Tambah Calon'.