1.  Borang Permohonan Capaian Sistem eLaporan Bil  1. Tarikh Penghantaran Laporan Prestasi Pembayaran Bil 1 - 15 Disember 2014
    Bermula : 11 Disember 2014 (Khamis)
    Tutup     : 15 Disember 2014 (Isnin) 1.00 petang
    Dimaklumkan pindaan Sistem eLaporanBil telah dibuat mulai 25 September 2014 melibatkan ruangan Sebab Kelewatan di mana PTJ dikehendaki memasukkan sebab kelewatan bayaran jika mempunyai bil dan tuntutan diproses lebih dari 14 hari. PTJ yang menghadapi masalah talian internet boleh mengemukakan laporan BV343 secara faks ke 03-88706826 atau email ke aziz.yusof@moe.gov.my selewat-lewatnya 2 jam sebelum tarikh dan waktu laporan ditutup. Sebarang rujukan lanjut boleh menghubungi Pentadbir Sistem ditalian yang tertera. Harap maklum, terima kasih.