Katalaluan Anda Salah! Sila Cuba Lagi.


  1.  Borang Permohonan Capaian Sistem eLaporan Bil  1. Tarikh Penghantaran Laporan Prestasi Pembayaran Bil 1 - 15 September 2014
    Bermula : 11 september 2014 (Khamis)
    Tutup     : 15 September 2014 (Isnin) 11.00 pagi
    Dimaklumkan penambahbaikan Sistem eLaporanBil telah dibuat mulai Mei 2014 melibatkan Ruangan Sebab Kelewatan pada Menu Lapor oleh Penyedia dan Ruangan Pengesahan Data (sila tanda pada kotak Saya Bersetuju… dan kemudian klik Peraku Sah) pada Menu Sah oleh Pegawai Pengesah. PTJ yang menghadapi masalah talian internet boleh mengemukakan laporan BV343 secara faks ke 03-8870 6826 atau email ke aziz.yusof@moe.gov.my selewat-lewatnya 2 jam sebelum tarikh dan waktu laporan ditutup. Sebarang rujukan lanjut boleh menghubungi Pentadbir Sistem ditalian yang tertera. Harap maklum, terima kasih. .