Reset Kata Laluan Bagi Pengguna Biasa (PPP dan PKP)

1. Kemudahan reset kata laluan ini disediakan untuk pengguna bertahap biasa (PPP dan PKP) sahaja.
2. Sila masukkan nombor kad pengenalan dan alamat emel dan klik butang 'RESET KATA LALUAN'.
3. Permohonan untuk reset kata laluan akan disimpan di dalam pangkalan data untuk rujukan di masa akan datang.
4. Adalah menjadi tanggungjawab bagi pemilik akaun ePangkat untuk menjaga kerahsiaan akaun masing-masing dan pihak ePangkat tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang penyalahgunaan nombor kad pengenalan.
 
* Nombor Kad Pengenalan:
contoh: 998877665555
* Alamat Emel
contoh: ali@moe.gov.my

Reset Kata Laluan Bagi Pengguna Bertahap Ketua Jabatan


1. Ketua Jabatan yang ingin mereset kata laluan perlu menghantar emel permohonan reset kata laluan kepada urus setia di Jabatan Pelajaran Negeri / Bahagian. Sila pastikan setiap emel permohonan mengandungi:-
      a.   Tajuk pada emel: Permohonan Mereset Kata Laluan
      b.   Nama Ketua Jabatan
      c.   Nombor Kad Pengenalan Ketua Jabatan
      d.   Jawatan Ketua Jabatan
      e.   Gred Jawatan Ketua Jabatan
      f.   Tempat Bertugas
      g.   Penjelasan mengapa permohonan dibuat
      h.   Nombor telefon untuk dihubungi sekiranya perlu
2. Adalah menjadi tanggungjawab bagi pemilik akaun ePangkat untuk menjaga kerahsiaan akaun masing-masing dan pihak ePangkat tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang penyalahgunaan nombor kad pengenalan.