Nama Login :
Kata laluan :
Lupa Katalaluan?
Hubungi JPN masing-masing
   
   
   
Makluman Penting
Dimaklumkan bahawa Sistem Kemasukan Markah Kerja Kursus UPSR akan dibuka mulai pada 24 Julai 2014 sehingga 31 Ogos 2014.

*SUP dimohon agar tidak mencetak dahulu label meja bagi mengurangkan bebanan kepada Server. Adalah dicadangkan label meja calon dicetak setelah tarikh tutup kemasukan markah kerja kursus. Aplikasi ini akan dibuka bagi tujuan tersebut sehingga hari peperiksaan.

Sekian, terima kasih.

** Sekiranya mengalami masalah katalaluan, sila hubungi JPN masing-masing.