PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN SENI VISUAL

 

Format PDF

Fail Zip
Kandungan
Pengenalan
Pembelajaran Secara Konstruktivisme
Teori Kecerdasan Pelbagai
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pembelajaran Akses Kendiri
Pembelajaran Masteri
Kajian Masa Depan
Pembelajaran Secara Kontekstual
Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif 1|2
Contoh Modul Pengajaran dan Pembelajaran

© 2001- 2009. Kementerian Pelajaran Malaysia. Hakcipta Terpelihara.