BAHASA INGGERIS
SUKATAN PELAJARAN

Format PDF

Fail Zip
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Bahasa Inggeris untuk Sains dan Teknologi (EST)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Format PDF

Fail Zip
Tahun 1 (SK)
Tahun 1 (SJK)
Tahun 2 (SK)

Tahun 2 (SJK)
Tahun 3 (SK)
Tahun 3 (SJK)
Tahun 4 (SK)
Tahun 4 (SJK)
Tahun 5 (SK)
Tahun 5 (SJK)
Tahun 6 (SK)       
 
Tahun 6 (SJK)      
 
Tingkatan Peralihan
Tingkatan 1
Tingkatan 2
Tingkatan 3
Tingkatan 4
Tingkatan 5
EST Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Dapatkan Acrobat Reader untuk melihat dokumen yang disediakan dalam format PDF


© 2001- 2002. Kementerian Pendidikan Malaysia. Hakcipta Terpelihara.