BAHASA TAMIL
SUKATAN PELAJARAN

Format PDF
 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (SK)
 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (SJKT)
 
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
 
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Format PDF
 
SK
   
SK Tahun 1
 
SK Tahun 2
 
SJKT
 
SJKT Tahun 1
 
SJKT Tahun 2
 
SJKT Tahun 3
 
SJKT Tahun 4
 
SJKT Tahun 5
 
SJKT Tahun 6
 
 
SMK
   
Tingkatan Peralihan
 
Tingkatan 1
 
Tingkatan 2
 
Tingkatan 3
 
Tingkatan 4
 
Tingkatan 5
 

Dapatkan Acrobat Reader untuk melihat dokumen yang disediakan dalam format PDF


© 2001- 2002. Kementerian Pendidikan Malaysia. Hakcipta Terpelihara.