Rabu, Mei 27, 2015
   
Text Size

Penerbitan

 

Buku Penerangan Kurikulum

 1. Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
 2. Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

Senarai Modul Semakan Semula Kurikulum

 1. Falsafah Pendidikan Negara
 2. Penilaian Kendalian Sekolah
 3. Kepimpinan dan Pengurusan Kurikulum di Sekolah
 4. Pembelajaran Akses Kendiri
 5. Belajar Cara Belajar
 6. Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
 7. Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan
 8. Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 9. Pembelajaran Secara Konstruktivisme
 10. Pembelajaran Secara Kontekstual
 11. Pembelajaran Masteri
 12. Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 

Bahan Penerbitan Mata Pelajaran Matematik


Siri Modul Pukal Latihan Kursus Orientasi Matematik (PuLKOM) KBSM Terbitan 2001.

 1. PuLKOM - Modul 1 - Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran Matematik KBSM
 2. PuLKOM - Modul 2 - Penilaian Pengajaran & Pembelajaran Matematik KBSM
 3. PuLKOM - Modul 3 - Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran Matematik Tambahan KBSM
 4. PuLKOM - Modul 4 - Pendekatan Pengajaran & Pembelajaran Matematik Tambahan KBSM

 

Bahan Penerbitan Mata Pelajaran Sains

 1. Pelaksanaan Pembelajaran Masteri Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
 2. Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
 3. Inkuiri Penemuan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
 4. Direktori Sumber Luar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains

 

Siri Modul Pukal Latihan Sains Rendah (PuLSaR) KBSR Terbitan 1994.

 1. PuLSaR - Modul 1 - Mengenal Sains
 2. PuLSaR - Modul 2 - Kemahiran Saintifik
 3. PuLSaR - Modul 3 - Kemahiran Berfikir
 4. PuLSaR - Modul 4 - Sikap Saintifik dan Nilai Murni
 5. PuLSaR - Modul 5 - Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
 6. PuLSaR - Modul 6 - Konsep Sains dalam Sains Sekolah Rendah
 7. PuLSaR - Modul 7 - Penilaian
 8. PuLSaR - Modul 8 - Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (II)
 9. PuLSaR - Modul 9 - Pengurusan dan Penggunaan Sumber Pengajaran & Pembelajaran Sains Sek. Rendah
 10. PuLSaR - Modul 10 - Penilaian (II)
 11. PuLSaR - Modul 11 - Pengoperasian Kemahiran Proses Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 12. PuLSaR - Modul 12 - Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (III)