Semak Keputusan
No. Kad Pengenalan : 
cth:780415016341
 
       PERHATIAN:
1. Semakan keputusan urusan kenaikan pangkat secara online tidak melibatkan urusan pemangkuan.
2. Urusan kenaikan pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan dilaksanakan secara berperingkat mengikut tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan perakuan oleh Ketua Jabatan.
3. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, KPM tidak bertanggungjawab bagi kes penyalahgunaan No. Kad Pengenalan oleh calon lain melalui sistem ini.
4. Sebarang pertanyaan bagi tujuan penyemakan status kenaikan pangkat melalui emel, tuan/puan perlu mengisi maklumat berkenaan (seperti di Jadual 1) dan diemelkan kepada pegawai-pegawai ini.
5. Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah berjaya bagi sebarang urusan kenaikan pangkat, tuan/puan boleh menyemak status Surat Kenaikan Pangkat dengan Ketua Jabatan/ Bahagian masing-masing selepas dua (2) minggu dari Tarikh Lembaga Bersidang.
  Sebarang masalah semakan secara online bolehlah dialamatkan kepada kami.


SENARAI PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:

Sila klik fail ini untuk senarai lengkap pegawai yang perlu dihubungi mengenai urusan semakan pemangkuan/ kenaikan pangkat.


PENGUMUMAN TAMBAHAN:

Bagi calon-calon yang tiada dalam rekod, sila hubungi Ketua Jabatan / Bahagian masing-masing untuk tujuan semakan status.