Adalah dimaklumkan bahawa keputusan kenaikan pangkat tuan/puan adalah seperti berikut:
 
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Urusan Kenaikan Pangkat:
Tarikh Lembaga Bersidang*:
Gred : KE
Status :
Tarikh Kenaikan Pangkat :
Tarikh MuatNaik Data* :
PERHATIAN:
  1. Keputusan kenaikan pangkat ini adalah tertakluk kepada kelulusan tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan syarat-syarat lain kenaikan pangkat.

  1. Salinan ini merupakan slip sementara yang tidak boleh diambil kira bagi mana-mana urusan perkhidmatan.

  1. Salinan ini adalah janaan komputer. Tandatangan tidak diperlukan.

* Tarikh Lembaga Bersidang dan Tarikh MuatNaik Data adalah data yang di muatnaik mulai 15 Oktober 2010.